Registro municipal de parejas de hecho – baja

Xedea – Izatezko Bikoteen Udal Erregistroan baja emateko eskaera. Nork egin dezake izapidea? – Pertsona fisiko interesdunak. Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak – Eskabide Orokor sinatua. – Eskabide orokorrean sartutako agiriaren fotokopia, baja eskatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzen duena: NAN, bizileku-baimena edo pasaportea. Nola eta noiz ebazten da? – Interesatutako batasunaren edozein kidek eska dezake baja, banaka, eta eskabidea aurkezten den egun beretik ditu ondorioak. Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera? – Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.