Matrimonio civil – solicitud

Xedea – Udaletxeko osoko bilkuren aretoan ezkontza zibila egiteko eskaera. Nork egin dezake izapidea? – Edozein pertsona fisikok. Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak –Eskabide orokor sinatua, ospakizunaren eguna eta ordua, ezkontideen datuak eta ezkontza gauzatzeko nahi duten zinegotziaren izena adieraziz. – Zeremonian egongo diren bi lekukoen NANaren fotokopia. Zenbatekoa Ezkontza zibilak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalean ezarritakoa (Ordenantza zenbakia). Nola eta noiz ebazten da? – Espedientea XXXXXXXko Bake Epaitegian izapidetzen da. – Ezkontideetako batek, gutxienez, XXXXXXXko erroldan egon behar du. – Egunero egiten dira ezkontzak, goizez eta arratsaldez, igande eta jaiegunetan izan ezik. Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera? – Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.