Certificado de no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento

Xedea – Interesdunak Erakundeari ordaindu gabeko zorrik ez duela adierazten duen agiria eskatzea edo lortzea. Nork egin dezake izapidea? – Edozein pertsona fisiko edo juridikok. Baldintzak – Erakunde horrekin ordaindu gabeko zorrik ez izatea. Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak – Eskabide Orokorra. – Eskatzailea eta titularra pertsona bera ez direnean, bere NANaz gain, titularraren NANaren kopia ere aurkeztu beharko du. Nola eta noiz ebazten da? – – Izapidetzeko epea: berehala. Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera? – Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.